Prijzen papier en karton

De toenemende prijsexplosie op het gebied van pulp, energie en CO2-emissierechten zorgt ervoor dat papier- en kartonproducenten genoodzaakt zijn om deze kostenstijgingen aan alle drukkerijen door te berekenen. Na een aantal kleine stijgingen eerder dit jaar, worden wij nu geconfronteerd met een historisch hoge prijsstijging van 20%.   Ook Prestess ontkomt er niet aan haar prijzen…